• Stosunki bilateralne polski

  z państwami andyjskimi

  1918-2018

  Anna Ratke-Majewska Wydawnictwo FNCE 2018
 • Democratic Changes in Retrospect: Poland, Central and Eastern Europe

  Anna Ratke-Majewska, Adam Ilciów, Adam J. Jarosz, Beata Springer, Jacek Wojnicki wydawnictwo Morpho, Zielona Góra 2018
 • The Politics of Memory in Post-Authoritarian Transitions, Volume One - Case Studies.

  Joanna Marszałek-Kawa, Joanna Piechowiak-Lamparska, Anna Ratke-Majewska, Patryk Wawrzyński Cambridge Scholars Publishing, 2017 więcej
 • The Politics of Memory in Post-Authoritarian Transitions, Volume Two - Comparative Analysis.

  Joanna Marszałek-Kawa, Patryk Wawrzyński, Anna Ratke-Majewska Cambridge Scholars Publishing, 2017 więcej
 • Polityka pamięci i kształtowanie tożsamości politycznej w czasie tranzycji postautorytarnej. Studia przypadku.

  Marszałek-Kawa Joanna, Piechowiak-Lamparska Joanna, Ratke-Majewska Anna, Wawrzyński Patryk Difin SA, Warszawa 2016 Więcej
 • Polityka pamięci i kształtowanie tożsamości politycznej w czasie tranzycji postautorytarnej. Analiza porównawcza.

  Marszałek-Kawa Joanna, Ratke-Majewska Anna, Wawrzyński Patryk Difin SA, Warszawa 2016 Więcej

ANNA RATKE-MAJEWSKA

doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce
Zainteresowania badawcze
 • polityka pamięci (zwłaszcza w państwach z doświadczeniem autorytaryzmu, takich jak Chile oraz Hiszpania)
 • tożsamość polityczna społeczeństw (zagadnienia metodologiczne i teoretyczne związane z jej przemianami)
 • stosunki polsko-latynoamerykańskie i polsko-afrykańskie
 • sytuacja wewnętrzna wybranych państw Latynoameryki oraz Półwyspu Iberyjskiego
 • problematyka polonijna
 • teoria polityki zagranicznej
 • zagadnienia z zakresu stosunków międzynarodowych – w tym tematyka relacji międzypaństwowych, stosunków pomiędzy państwami a organizacjami międzynarodowymi oraz kwestie dotyczące funkcjonowania organizacji na arenie międzynarodowej
 • wzajemne interakcje sfery politycznej i medialnej w państwach Ameryki Łacińskiej oraz Królestwie Hiszpanii