Konferencja naukowa pt. „Granice rzeczywiste i wyobrażone” - Kraków 8 grudnia 2017.

W 10. rocznicę przystąpienia Polski do Układu z Schengen (21 XII 2007), na dwa dni przed światowym Dniem Praw Człowieka (10 XII) oraz w obliczu codziennych wyzwań związanych ze współczesnymi migracjami...

Czytaj dalej...
UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE

Konferencja naukowa „Historia – Pamięć – Świadomość” – Wrocław, 29–30 listopada 2017

Konferencja interdyscyplinarna miała na celu ujęcie w szerszym kontekście problemu pamięci i świadomości historycznej społeczeństwa polskiego, ukazanie mechanizmów zapamiętywania doświadczeń historycznych i ich wpływu z jednej strony na współczesny obraz dziejów narodowych, z drugiej na psychologiczne skutki traum narodowych, przejawiające się zarówno w świadomości zbiorowej, jak i indywidualnej Polaków i oddziałujące na współczesne zjawiska społeczne.

Czytaj dalej...
WROCLAW.IPN.GOV.PL