WYKAZ PUBLIKACJI


Monografie, redakcje naukowe

1. Marszałek-Kawa Joanna, Piechowiak-Lamparska Joanna, Ratke-Majewska Anna, Wawrzyński Patryk, The Politics of Memory in Post-Authoritarian Transitions, Volume One: Case Studies, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne 2017

2. Marszałek-Kawa Joanna, Wawrzyński Patryk, Ratke-Majewska Anna, The Politics of Memory in Post-Authoritarian Transitions, Volume Two: Comparative Analysis, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne 2017

3. Marszałek-Kawa Joanna, Ratke-Majewska Anna, Wawrzyński Patryk, Polityka pamięci i kształtowanie tożsamości politycznej w czasie tranzycji postautorytarnej. Analiza porównawcza: tom 2, Difin SA, Warszawa 2016

4. Marszałek-Kawa Joanna, Piechowiak-Lamparska Joanna, Ratke-Majewska Anna, Wawrzyński Patryk, Polityka pamięci i kształtowanie tożsamości politycznej w czasie tranzycji postautorytarnej. Studia przypadku: tom 1, Difin SA, Warszawa 2016

5. Marszałek-Kawa Joanna, Ratke-Majewska Anna, Wawrzyński Patryk, Historia i pamięć w przestrzeni publicznej. Chile – Gruzja – RPA / History and Memory in the Public Space. Chile – Georgia – South Africa, Wydawnictwo Naukowe Grado, Toruń 2016

6. Narracje pamięci: między polityką a historią, [red.] K. Kącka, J. Piechowiak-Lamparska, A. Ratke-Majewska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2015

7. „Polish Political Science Yearbook” 2015, Vol. 44, [red.] A. Ratke-Majewska, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015

8. POLSKA – AMERYKA ŁACIŃSKA historia – polityka – gospodarka – kultura, [red.] M. Drgas, J. Knopek, A. Ratke-Majewska, Dom Wydawniczy „Duet”, Toruń 2014

9. PERU XIX i XX wieku w opisach polskich podróżników, emigrantów i urzędników, oprac. Knopek Jacek, Ratke-Majewska Anna, Przedsiębiorstwo Marketingowe „Logo”, Bydgoszcz 2013

10. Constitutions of Selected Countries after the Transition from Authoritarian Regimes Collection of Legal Acts, Vol. 1: Estonia, Georgia, Poland, J. Marszałek-Kawa, J. Piechowiak-Lamparska, A. Ratke-Majewska, P. Wawrzyński [eds.], Europejskie Centrum Edukacyjne, Toruń 2013

11. Constitutions of Selected Countries after the Transition from Authoritarian Regimes Collection of Legal Acts, Vol. 2: Chile, Spain, South Africa, J. Marszałek-Kawa, J. Piechowiak-Lamparska, A. Ratke-Majewska, P. Wawrzyński [eds.], Europejskie Centrum Edukacyjne, Toruń 2013


Rozdziały w monografiach, artykuły w czasopismach

1. Ratke-Majewska Anna, The Politics of Memory in Post-Authoritarian Transitions: The Case of Chile, [w:] Marszałek-Kawa Joanna, Piechowiak-Lamparska Joanna, Ratke-Majewska Anna, Wawrzyński Patryk, The Politics of Memory in Post-Authoritarian Transitions, Volume One: Case Studies, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne 2017, s. 8-42

2. Ratke-Majewska Anna, The Politics of Memory in Post-Authoritarian Transitions: The Case of the Republic of Spain, [w:] Marszałek-Kawa Joanna, Piechowiak-Lamparska Joanna, Ratke-Majewska Anna, Wawrzyński Patryk, The Politics of Memory in Post-Authoritarian Transitions, Volume One: Case Studies, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne 2017, s. 255-279

3. Ratke-Majewska Anna, Marszałek-Kawa Joanna, The Politics of Memory as the Constitutional Factor of New Identity during the Transition from Authoritarian Regimes: An Overview of the Research Project [w:] Marszałek-Kawa Joanna, Wawrzyński Patryk, Ratke-Majewska Anna, The Politics of Memory in Post-Authoritarian Transitions, Volume Two: Comparative Analysis, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne 2017, s. 2-9

4. Ratke-Majewska Anna, Marszałek-Kawa Joanna, The Overview of the Methodology of Research on the Remembrance Policy and Political Identity during Transitions [w:] Marszałek-Kawa Joanna, Wawrzyński Patryk, Ratke-Majewska Anna, The Politics of Memory in Post-Authoritarian Transitions, Volume Two: Comparative Analysis, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne 2017, s. 10-30

5. Ratke-Majewska Anna, Marszałek-Kawa Joanna, The Politics of Memory and Political Identity: A Theoretical Overview [w:] Marszałek-Kawa Joanna, Wawrzyński Patryk, Ratke-Majewska Anna, The Politics of Memory in Post-Authoritarian Transitions, Volume Two: Comparative Analysis, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne 2017, s. 31-47

6. Marszałek-Kawa Joanna, Ratke-Majewska Anna, Sites of Memory in the Public Space of Chile and Georgia – the Transition and Pre-Transition Period, “Polish Political Science Yearbook” 2016, nr 45, s. 197-215

7. Ratke-Majewska Anna, Polityka pamięci jako element kształtowania nowej tożsamości w czasie tranzycji z systemu autorytarnego – przypadek Chile, [w:] Marszałek-Kawa Joanna, Piechowiak-Lamparska Joanna, Ratke-Majewska Anna, Wawrzyński Patryk, Polityka pamięci i kształtowanie tożsamości politycznej w czasie tranzycji postautorytarnej. Studia przypadku: tom 1, Difin SA, Warszawa 2016, s. 15-47

8. Ratke-Majewska Anna, Polityka pamięci jako element kształtowania nowej tożsamości w czasie tranzycji z systemu autorytarnego – przypadek Hiszpanii, [w:] Marszałek-Kawa Joanna, Piechowiak-Lamparska Joanna, Ratke-Majewska Anna, Wawrzyński Patryk, Polityka pamięci i kształtowanie tożsamości politycznej w czasie tranzycji postautorytarnej. Studia przypadku: tom 1, Difin SA, Warszawa 2016, s. 103-127

9. Ratke-Majewska Anna, Polska polityka zagraniczna wobec regionu Ameryki Łacińskiej, [w:] Polska polityka zagraniczna 1989-2014, [red.] J. Knopek, R. Willa, Wydawnictwo Difin, 2016, s. 39-69

10. Knopek Jacek, Ratke-Majewska Anna, Miejsce Australii i Oceanii w polskiej polityce zagranicznej, [w:] Polska polityka zagraniczna 1989-2014, [red.] J. Knopek, R. Willa, Wydawnictwo Difin, 2016, s. 422-435

11. Ratke-Majewska Anna, Editorial, „Polish Political Science Yearbook” 2015, Vol. 44, [red.] Eadem, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, s. 7-8

12. Wawrzyński Patryk, Ratke-Majewska Anna, Marszałek-Kawa Joanna, The Transformation of National Identity and the Remembrance during Post-Authoritarian Transitions: case studies of Spain and South Africa, „Journal of Identity and Migration Studies”, Vol. 9, No. 1, 2015, s. 19-32

13. Knopek Jacek, Ratke-Majewska Anna, Political relations between Poland and Peru during the presidency of Alberto Fujimori. A contribution to realize the objectives of Polish foreign policy towards Latin American countries, [w:] POLSKA – AMERYKA ŁACIŃSKA historia – polityka – gospodarka – kultura, [red.] M. Drgas, J. Knopek, A. Ratke-Majewska, Dom Wydawniczy „Duet”, Toruń 2014, s. 131-149

14. Marszałek-Kawa Joanna, Ratke-Majewska Anna, Wawrzyński Patryk, Konstytucja a nowa tożsamość polityczna w tranzycji demokratycznej, [w:] Studia nad współczesnymi systemami politycznymi. Instytucje i mechanizmy rywalizacji politycznej. Tom II. Księga dedykowana Profesorowi Andrzejowi Antoszewskiemu, [red.] R. Alberski, W. Jednaka, D. Skrzypiński, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014, s. 156-168

15. Ratke-Majewska Anna, Populistyczne rządy a wolność mediów. Przypadek Wenezueli Hugo Cháveza i Boliwii Evo Moralesa, „Annales UMCS”, vol. XXI, 2/2014, s. 227-249

16. Knopek Jacek, Ratke-Majewska Anna, Polityka Polski wobec państw Afryki Subsaharyjskiej w świetle planu pracy departamentu MSZ na 1969 rok, „Cywilizacja i Polityka”, nr 12/2014, s. 176-186

17. Knopek Jacek, Ratke-Majewska Anna, Polityka Polski wobec krajów arabskich w świetle planu pracy Departamentu MSZ na rok, „Studia Polonijne”, t. 35/2014, s. 67-81

18. Ratke-Majewska Anna, Przywództwo polityczne we współczesnych demokracjach Ameryki Łacińskiej. Hugo Chávez – wenezuelski przywódca na tle specyfiki latynoamerykańskiego modelu przewodzenia, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” 2013, nr 38, s. 223-238

19. Ratke-Majewska Anna, Przemiany edukacyjne w Wenezueli w latach prezydentury Hugo Cháveza - szansa, stagnacja czy zagrożenie?, „Kultura i Edukacja” 2012, nr 4(90), s. 127-151

20. Ratke-Majewska Anna, Latin American Direction in the Polish Foreign Policy. Relations with Latin American and Caribbean States after 2004, „The Copernicus Journal of Political Studies”, nr 1, [red.] J. Piechowiak-Lamparska, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, s. 30-41

21. Ratke Anna, Stosunki polityczne Wenezueli z Hiszpanią w latach prezydentury Hugona Cháveza, [w:] Polityczne problemy Ameryki Łacińskiej, [red.] J. Knopek, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, s. 147-171

22. Ratke Anna, Polityka historyczna Hiszpanii widziana przez pryzmat ustawy o pamięci historycznej z 2007 roku, „Politeja. Pismo Wydziału Studiow Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2011, nr 17, s. 335-354


Sprawozdania, recenzje naukowe

1. Ratke-Majewska Anna, Dzieje ziemi i powiatu chojnickiego, T. I: Przeszłość i teraźniejszość ziemi chojnickiej, [red.] J. Knopek, Chojnice 2013, ss. 734, „Szkice Człuchowskie” 2016, t. VIII, z. 16-17, s. 171-176

2. Ratke-Majewska Anna, Knopek Jacek: Stosunki polsko-zachodnioafrykańskie (eng. Relations between Poland and West Africa), Adam Marszałek Publishing House, Torun 2013, pp. 546, „Political Preferences” 2015, No. 11, pp. 215-219

3. Piechowiak-Lamparska Joanna, Ratke-Majewska Anna, Współczesny wymiar polityki historycznej, „Kultura i Edukacja” 2013, nr 2(95), s. 303-307

4. Ratke-Majewska Anna, Jacek Knopek, Przywództwo polityczne a przywództwo polonijne, Liderzy i przywódcy w rzeczywistości polonijnej [recenzja], „Wrocławskie Studia Politologiczne” 2013, nr 14, s. 192-195

5. Ratke Anna, International Academic Conference Report: Contemporary Latin America. Politics – Society – Economy (Toruń, April 18-19, 2011), „Polish Political Science Yearbook” 2012, t. XLI, s. 498-502


Prace pokonferencyjne

1. Piechowiak-Lamparska Joanna, Ratke-Majewska Anna (П'єхов'як-Лампарська Йоанна, Ратке-Маєвська Анна), Історична політика як елемент зовнішньої політики держави, [w:] Міжнародні відносини в умовах ХХІ ст.: сучасна теорія і практика, Рада Молодих Вчених факультету міжнародних відносин ЛНУ ім. І Франка, Львів 2013, s. 94-100

2. Ratke-Majewska Anna (Ратке-Маєвська Анна), Транскордонне проникнення явищ і поглядів в рамках створення образу Іспанії в ХХІ столітті. Вплив історичної політики уряду Сапатеро на історичну свідомість суспільства, [w:] ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ. Матеріали I Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (14–15 травня 2013 р., м. Луцьк), [red.] А.М. Митко, T. 1, СHУ імeнi Лeci Укрaїнки, Луцьк 2013, s. 259-274

3. Ratke Anna, Prawna ochrona dziedzictwa kultury w Polsce po przemianach ustrojowych roku 1989, [w:] Культурна спадщина України. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції м. Умань, 15-16 травня 2009 року, Умань 2009, s. 221-222